Din bränsleleverantör

  VI ERBJUDER DIG

GLT handlar inte bara om byggnadsställningar. Vi arbetar också med professionella bränsletransporter. Vi ger råd om hur du tankar och lossar bränsle på ett säkert sätt, informerar om varje steg i beställningens genomförande och står till tjänst med vår kunskap och erfarenhet. Var och en av våra fordon uppfyller eller överträffar de högt ställda kraven för bränsletransporter. Vi garanterar överensstämmelse med ADR -konventionen och arbetar i enlighet med gällande polska och europeiska rättsnormer.
Din bränsleleverantör