Praca na rusztowaniach to ścieżka zawodowa, która wciąż cieszy się niemałym zainteresowaniem. Powodem jest przede wszystkim dynamiczny rozwój przemysłu i  duże zapotrzebowanie na polskich specjalistów na rynku zagranicznym. Profesjonalne przygotowanie odpowiedniego rusztowania, zapewnia specjalistom możliwość sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac bez ryzyka groźnych wypadków. Duże zapotrzebowanie na monterów rusztowań czyni ten zawód niezwykle atrakcyjnym dla kolejnych pokoleń fachowców. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dużą odpowiedzialność spoczywającą na barkach montera kandydat na to stanowisko musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. Oto co warto wiedzieć na ten temat.

Uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań

Uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań są wydawane w Polsce przez warszawski Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po ich uzyskaniu specjalista zachowuje je dożywotnio – bez konieczności regularnego odnawiania licencji. 

Decydując się na szkolenie montera rusztowań, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych wymogach. Kandydat musi być osobą pełnoletnią, sprawną fizycznie oraz posiadającą zaświadczenie od lekarza o możliwości pracy na wysokościach. Nie może się on jednocześnie zmagać z lękiem wysokości. Warto też pamiętać, że każda osoba spełniająca te wymogi może zapisać się na kurs. Nie wymaga się bowiem wcześniejszego doświadczenia w branży budowlanej.

Przebieg szkoleń

Szkolenia na montera rusztowań składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Skupiają się one na wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z pełnieniem tego zawodu. Zalicza się do nich znajomość dokumentacji technicznej i przepisów BHP, a także montaż i demontaż konstrukcji stalowych, aluminiowych i systemowych. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia osoba chcąca zostać monterem może przystąpić do egzaminu państwowego. Zdany egzamin wiąże się z otrzymaniem zarówno świadectwa, jak i Książki Operatora z zakresu: Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż.   

Nie zapominajmy przy tym, że praca na rusztowaniach za granicą wiąże się z koniecznością uzyskania dodatkowych szkoleń. Jest to spowodowane faktem, że inne kraje posiadają własne normy i przepisy, które musi znać każdy monter rusztowań pracujący w danym kraju bez ich znajomości kandydat do pracy nie jest w stanie uzyskać zatrudnienia. Zupełnie inaczej wygląda też cały proces w przypadku osób, które chcą zostać pomocnikami monterów rusztowań. Ponieważ ich obowiązki ograniczają się przeważnie do przygotowania terenu pod budowę rusztowania lub dostarczania elementów rusztowania, ukończenie specjalistycznego szkolenia nie jest wymagane.

Akty prawne związane z montażem rusztowań

Do głównych aktów prawnych regulujących wymogi dotyczące monterów, związane z bezpieczeństwem pracy możemy zaliczyć: Kodeksu Pracy;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie połączone z zatrudnieniem

Firma GLT oferuje kandydatom do pracy możliwość udziału w specjalistycznym szkoleniu. Działamy na rynku od 2015 roku, realizując zlecenia w Niemczech oraz Szwecji. Po ukończonym szkoleniu oferujemy możliwość dołączenia do naszego zespołu w Szwecji. Dzięki temu monterzy dopiero wkraczający na rynek są w stanie rozpocząć pracę na podstawie umowy o pracę, z pełnym pakietem benefitów. Oferujemy również pracę dla pomocników monterów rusztowań dla osób bez doświadczenia.  Zachęcamy do odwiedzenia naszej podstrony z ofertami pracy na rusztowaniach!


Monter rusztowań – jakie uprawnienia musisz posiadać? - GLT