Sektor energetyczny w Szwecji, Niemczech i Polsce

W Szwecji energia elektryczna pochodzi przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii: z hydroenergetyki oraz energii jądrowej. Z tego też powodu Szwecja, najwięcej na świecie produkuje energii wodnej. Natomiast energia z węgla w ogóle nie jest produkowana a ropa naftowa jest do tego kraju importowana, ale w mniejszej ilości niż dzieje się to np. w Niemczech. Niemcy natomiast należą do państw o największym poziomie wydobycia węgla na świecie, a energia elektryczna jest pozyskiwana w głównej mierze z tego właśnie źródła. Ale nie tylko – energia jądrowa pełni większą rolę niż energia ze źródeł odnawialnych – głównie z wiatru, biopaliw i energii słonecznej. Niemcy bowiem przodują w produkcji energii wiatru oraz energii słonecznej. Niemcy są jednak w bardzo dużym stopniu – w ponad 60% – uzależnione od importu energii, głównie pochodzącej z ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Polska znajduje się natomiast w światowej czołówce producentów węgla, a pozyskiwanie energii elektrycznej z tego źródła stanowi w Polsce aż 80%. Niewielką resztę stanowią źródła odnawialne, głównie energia wiatru, następnie biopaliwa i hydroenergetyka, a także gaz ziemny. Taki bilans energetyczny świadczy o niskiej dywersyfikacji źródeł energii, co jest niepokojące, zwłaszcza że zasoby paliw kopalnych powoli ulegają wyczerpaniu. W związku z tym z każdym rokiem wzrasta uzależnienie od importu energii, choć i tak Polska wciąż należy do państw UE o najniższym wskaźniku uzależniania od importu.

Opracowanie na podstawie: Latoszek E., Wójtowicz A., The Energy Sector in Selected EU Member States on the Example of Austria, Germany, Poland and Sweden – Current Status and Development Perspectives, 2020.

Sektor energetyczny w Szwecji, Niemczech i Polsce