SLOVNAFT POLSKA SA jest własnością holdingu SLOVNAFT Bratysława

Pierwszą rafinerię spółki naftowej zbudowano w XIX wieku niedaleko centrum Bratysławy jako jedną z pierwszych tego typu w Europie Środkowej. Produkowano w niej benzynę, naftę i świeczki a nawet sztuczny lód do chłodnic, niezbędny w procesie wytwarzania parafiny. Podczas II wojny światowej rafineria została prawie doszczętnie zniszczona, by już w 1948 roku wznowić swoją działalność pod dzisiejszą nazwą SLOVNAFT. W 1992 roku nastąpił krok milowy w rozwoju firmy. Jak do tego doszło?

W ramach procesu powszechnej prywatyzacji państwowa firma SLOVNAFT została przekształcona w spółkę akcyjną, by w 2000 roku pakiet jej akcji został wykupiony przez koncern MOL. Położono w ten sposób podwaliny pod budowę olbrzymiego koncernu środkowoeuropejskiego. Jego historia zaczyna się również w Budapeszcie w wyniku fuzji dziewięciu mniejszych spółek w 1991 roku. W jaki sposób MOL funkcjonuje dzisiaj?

Obecnie grupa MOL zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacją ropy naftowej, a także dystrybucją wytworzonych produktów naftowych. Działa w ponad 40 krajach, gdzie zatrudnia 27 tysięcy pracowników. Poza poszukiwaniem i wydobyciem surowców, od 75 lat rozwija również działalność w sektorze węglowodorów poprzez fabryki w 8 krajach i koncesje na poszukiwanie surowców w 14 krajach. Grupa MOL zarządza ponadto 4 rafineriami i 2 zakładami petrochemicznymi na Węgrzech, Słowacji oraz w Chorwacji. Posiada około 2 tysięcy stacji serwisowych w 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, do których należą również nasze dwie stacje benzynowe zlokalizowane w Rojowie i Grabowie nad Prosną będące własnością LAAG Group z siedzibą w Rojowie.

Źródło: https://slovnaft.pl/pl/o-nas/nasza-firma/

SLOVNAFT POLSKA SA rafineria laag group historia